lauantai 2. huhtikuuta 2011

Minun "vaalikoneeni"

Kaikkialla on kaikenlaisia vaalikoneita ja vaalikonemukaelmia. Jälkimmäisen lanseerasi myös Greenpeace, joka tosin joutui vaihtamaan hyödyntämiään "alkuperäisiä" vaalikoneita, kun niiden aineiston käyttö sattui olemaan kiellettyä. Isompi ongelma Greenpeacen "vaalikoneessa" on, että se tulkitsee vastaamatta jättämisen neutraaliksi vastaukseksi – vaikka syynä vastauksen puuttumiseen olisi, ettei ehdokas ole ehtinyt arkikiireiltään vastaamaan koko vaalikoneeseen. Ja kuten itse kunkin pitäisi tietää, vain eduskuntapuolueet saavat vaalitukea, jonka ansiosta ehdokas voi pitää esimerkiksi vähän palkatonta taukoa ansiotyöstä. (Ikävä sanoa pahoja sanoja muutoin niin hyvästä toimijasta kuin Greenpeace, mutta minkäs teet.)

Ajattelin sitten lanseerata oman vaalitestini. Tätä saa hyödyntää ja levittää. En osaa käyttää sisäisiä linkkejä, mikäli Bloggerissa sellaisia on, joten alas ei kannata kurkkia jos haluaa totuudenmukaisen tuloksen. (Ja aprillipäivä muuten, sivumennen sanoen, meni jo.)

Kysymys 1: Mikä on suhtautumisesi ydinvoimaan?
a) En kannata. Yhtään uutta ydinvoimalaa ei Suomeen pidä rakentaa, ainakaan toistaiseksi.
b) Kannatan. Ydinvoima on tehokas ja vihreä tapa tuottaa sähköä, ja sähköä tarvitaan aina vain enemmän.
c) Epäröin. Nykyiset, sovitut hankkeet on paikallaan viedä loppuun, mutta mahdollisten tulevien hankkeiden suhteen on käytettävä malttia. Vanhojen ydinvoimaloiden turvallisuutta on myös kehitettävä.
d) Vastustan. Uusia ydinvoimaloita ei kuulu rakentaa, jo sovitut ja aloitetut hankkeet on peruttava, ja vanhoistakin ydinvoimaloista täytyy luopua.

Kysymys 2: Pitäisikö Suomen liittyä Natoon?
a) Kyllä. Läntinen liittoutuminen on ensisijaisen tärkeää, on sitten kyseessä Venäjän uhka tai islamilaisen maailman uhka.
b) Ei missään nimessä. Nykyisestäkin Nato-yhteistyöstä on luovuttava ja suomalaiset kutsuttava kotiin Afganistanista.
c) En kannata Natoon liittymistä, mutta puolustusyhteistyö Naton ja EU:n kanssa on paikallaan. Suomelle on eduksi olla rauhanturvaamisen suurvalta, ja se onnistuu vain yhteistyössä länsivaltojen voimankäyttöorganisaatioiden kanssa.

Kysymys 3: Mihin suuntaan suomalaista veropolitiikkaa pitäisi kehittää?
a) Rikkaita on verotettava nykyistä enemmän. Varallisuusvero on palautettava ja pääomatuloja on verotettava progressiivisesti.
b) Kulutusta on verotettava enemmän. Sähkön ja kulutustavaroiden kallistuminen on ekologinen valinta.
c) Verouudistukset on tehtävä maltillisesti, mutta yleispiirteisesti rikkaita on verotettava nykyistä tiukemmin. Verotuksen on suosittava sekä suomalaista kilpailukykyä että kansalaisten hyvinvointia.
d) Olen tyytyväinen verotuksen nykytilaan, mutta en sen kehityssuuntaan. Tuloverotus on ehdottomasti säilytettävä progressiivisena.
e) Nykyinen suunta on hyvä. Tasaveroa ei suositella tässä tilanteessa, mutta pidemmällä tähtäimellä se on paras ratkaisu.

Kysymys 4: Millä tavoin yhteiskunnan köyhimpien toimeentulo täytyisi järjestää?
a) Työmarkkina-, opinto- ja toimeentulotukea sekä eläkkeitä on vähän korotettava, sillä hinnat ja palkatkin nousevat.
b) Sosiaalituet ovat yhteiskunnalle jatkuva rahanreikä. Tietysti kaikkien on hyvä tulla toimeen, mutta toimeentuloapuun voisivat valtion lisäksi osallistua järjestöt ja seurakunnat. Lainoja, vakuutuksia ja säästämistä on myös hyvä kehittää.
c) Tarvitaan perusturva, joka maksetaan samansuuruisena yhdeltä luukulta kaikille sitä taloudellisesti tarvitseville. 800–1000 euroa kuussa on sopiva.
d) Tarvitaan perustulo, joka maksetaan muista tuloista riippumatta kaikille kansalaisille. Kovin paljon nykyisiä perustukia korkeampi se ei voi olla, muuten se tulee sikakalliiksi.
e) Köyhyys täytyy hoitaa kuntoon. Eläkkeitä on korotettava. Toisaalta loputtomat sosiaalituet tulevat kalliiksi. Sosiaalipummit on patistettava sorvin ääreen.

Kysymys 5: Miten työllisyyttä pitäisi hoitaa?
a) Talouskasvu luo työpaikkoja. Siinä se.
b) Työviikkoa lyhentämällä työntekijän ansiotasoa laskematta voidaan jakaa sama työmäärä useampien työntekijöiden kesken. Muutenkin yhteiskunnalla on ensisijainen vastuu työllistymisestä.
c) Työ on aina hyväksi, joten täytyy tukea sekä yksityisiä että yhteiskunnallisia työnantajia. Työllistämisestä voidaan tehdä yritysten taloudellisen tuen ehto.

Kysymys 6: Mikä on suhtautumisesti maahanmuuttoon?
a) Maahanmuuttajat tulevat kalliiksi eivätkä sovi suomalaiseen kulttuuriin. Nyky-yhteiskunta hyysää mamuja syntyperäisten suomalaisten kustannuksella. Siitä on tehtävä loppu.
b) Suomi ei tule enää toimeen ilman maahanmuuttajia. Muutoin rakennusala, metalliala ja ravintola-ala romahtavat. Työperäistä maahanmuuttoa on kaikin keinoin lisättävä.
c) Maahanmuutto luo moninaisuutta ja kulttuurista rikkautta. Rasismin ja ulkomaalaisvastaisuuden kitkemiseen on satsattava.
d) Suomen täytyy tarjota turvapaikka pakolaisille ja muille apua tarvitseville. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisen toiminnan on myös pyrittävä pakolaisuuden ja turvapaikanhakemisen syiden ehkäisyyn.
e) Hyväksyn muuten maahanmuuton, mutta kerjäläiset ja muu epäilyttävä aines täytyy saada kuriin. Elleivät he osaa olla ihmisiksi, heidät on karkotettava.

Kysymys 7: Mikä on suhtautumisesi tehomaatalouteen ja turkistarhaukseen?
a) Vastustan. Turkistarhaus on pienellä siirtymäajalla lakkautettava. Maataloustuotanto on pidemmällä tähtäimellä muutettava luonnonmukaiseksi.
b) Onhan luonnonmukaisuus periaatteessa hyvä asia, mutta puheet sikaloiden ja turkistarhojen kauhuista ovat kettutyttöjen ja ituhippien kotkotuksia.
c) Maatalouden tukemista ylipäänsä täällä kylmässä Pohjolassa on harkittava tarkoin. Ekologiset uudistukset ovat hyviä, mutta ne eivät saa vaikuttaa liian kielteisesti talouteen ja työllisyyteen.
d) Emme voi palata menneeseen aikaan. Nykyajan maatalous vaatii tehokkuutta. Turkisala tuo Suomeen rahaa ja työpaikkoja.

Kysymys 8: Mitä täytyisi tehdä samansukupuolisten parien avioliitto-oikeuksille?
a) Nykyinen suunta on hyvä. Samansukupuoliset voivat virallistaa parisuhteensa, ja perheen sisäinen adoptio on mahdollinen.
b) Homous ja lesbous johtuvat nyky-yhteiskunnan arvovääristymistä ja ainoa, mitä yhteiskunnan pitäisi heidän hyväkseen tehdä, on seksuaalinen eheyttäminen.
c) Samansukupuoliset parit on voitava vihkiä kirkossa, ja adoptio-oikeus on laajennettava perheen ulkoiseen adoptioon.
d) Adoptio-oikeus on syytä laajentaa perheen ulkoiseen adoptioon. Kirkollinen avioliitto ei ole tärkeä kysymys, sillä valtio ja kirkko on erotettava toisistaan. Itse kukin kirkkokunta voi päättää, vihkiikö vai ei, mutta yhteiskunnan täytyy vihkiä joka tapauksessa.

Kysymys 9: Jos Suomen ja EU:n edut ja mielipiteet ovat ristiriidassa, miten on toimittava?
a) Suomen hyväksi. EU:n tehtävä on palvella Suomea eikä Suomen EU:ta.
b) Kansainvälinen yhteislainsäädäntö on aina hyvä asia ja siksi Suomen on alistuttava EU:n tahtoon.
c) Asiassa on pyrittävä neuvottelemaan kompromissi, joka tyydyttää EU:ta, mutta hyödyttää Suomea.
d) Suomen täytyy erota EU:sta.

Kysymys 10: Vad kommenterar du om dessa frågor?
a) Ja till kärnkraft, Nato, tolerans, pälsdjursfarmar och EU. Annars säger jag ingenting.
b) Kieltäydyn vastaamasta ruotsinkieliseen kysymykseen.

Näin luet tuloksia: Valitse seuraavista itsellesi parhaiten kohdalleen osunut vastausrivi. Jos siitä on useampia poikkeamia johonkin tiettyyn toiseen riviin, voit harkita sitä varavaihtoehtona. (Kaksi kauttaviivalla erotettua vastausvaihtoehtoa tarkoittaa, että molemmat vastaukset sopivat tähän puoluekantaan.)
* Jos vastauksesi kysymyksiin 1–10 ovat b – a – e – b – a – b – c/d – a – b – tyhjä, puolueesi on Kansallinen Kokoomus.
* Jos vastasit c – c – d – b/e – e – e – b/d – b – a – b, puolueesi on Suomen Keskusta.
* Jos vastasit b/c – a – c – e – c – a – b – b – a – b, puolueesi on Perussuomalaiset.
* Jos vastasit tyhjä – b – c/d – tyhjä – tyhjä – a – tyhjä – tyhjä – d – b, puolueesi on Itsenäisyyspuolue.
* Jos vastasit tyhjä – c – c/d – a/b – c – e – tyhjä – b – c – tyhjä, puolueesi on Kristillisdemokraatit.
* Jos vastasit tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – a, puolueesi on Ruotsalainen kansanpuolue.
* Jos vastasit tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – tyhjä – "miksei tässä kysytä mitään tietoverkoista eikä sananvapaudesta?", puolueesi on Piraattipuolue.
* Jos vastasit a – c – b – d – tyhjä – c – a – c – b – tyhjä, puolueesi on Vihreä liitto.
* Jos vastasit b – c – c – a – c – e – c – c – b – tyhjä, puolueesi on Suomen Sosialidemokraattinen puolue.
* Jos vastasit a – b – a – c/d – b – c/d – a – c/d – c – tyhjä, puolueesi on Vasemmistoliitto.
* Jos vastasit d – b – a – c – b – d – a – d – d – tyhjä, puolueesi on Suomen kommunistinen puolue.
* Jos vastauksesi heittelevät sinne ja tänne ilman mitään tolkkua, ehdotan vakavasti Muutos 2011 -puolueen äänestämistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti